HRVATSKA I EUROPSKA KULTURA I TRADICIJA​

Ovaj seminar posvećen je europskoj kulturi i tradiciji kojoj i mi pripadamo. Zato je važno znati kako hrvatska kultura i tradicija zauzima istaknuto mjesto u europskoj zajednici. To znanje i saznanje je nužno potrebno za očuvanje hrvatskog nacionalnog identiteta.

  • Zagreb između dva rata – arhitektura i urbanizam
  • Moderni Zagreb: formiranje megalopolisa
  • Gradec i Kaptol –Zagreb u srednjem vijeku

  • Zagrebački  javni prostori -trgovi, ulice i perivoji
  • Dioklecijanova palača i njezini interpretatori
  • Dioklecijanova palača nekad i danas
  • Sjeverna Hrvatska i srednjoeuropsko kulturno naslijeđe – umjetnički dodiri
  • Kultura ladanja – barokni i klasicistički dvorci
  • Schiavoni (Klović, F. Laurana, L. Laurana, A. Medulić) i kultura talijanske renesanse
  • „Rađanje Europe“ i hrvatska umjetnost predromanike