INTERKULTURALNA POSLOVNA KOMUNIKACIJA I POSLOVNI PROTOKOL

Dobro poznavanje poslovnog ophođenja u različitim kulturama svijeta neophodno je potrebno za sve one koji žele poslovati ili se snalaziti u međunarodnom okruženju.

Velike razlike koje postoje kod poslovnog ophođenja i poslovanja u različitim kulturama  uvjetovane  su  različitim običajnim, povijesnim, političkim, ekonomskim i kulturnim okolnostima razvoja pojedinih zemalja svijeta. Iz toga proizlazi i nužnost njihovog poznavanja i razumijevanja kao  preduvjet  za uspješnu  komunikaciju koja je neminovna za postizanje poslovnih rezultata.

Bez obzira na broj sudionika sastanaka i njihov tip, činjenica je da je upravljanje sastancima među najslabije razvijenim sposobnostima velikog broja poslovnih ljudi. Uspješan poslovni čovjek mora predvidjeti sve moguće  konfliktne situacije i razraditi strategiju kako ih prevladati na konstruktivan način.

Poslovni protokol pomaže prikazati jedinstveno, profesionalno lice pojedinca ili organizacije široj javnosti, te ujediniti zaposlenike pod jednake ciljeve i osigurati izvršenje zadatka. Poznavanje pravilnog organiziranja konferencija, panela, prijema ili sastanaka, kao i posjedovanje ključnih komunikacijskih, marketinških i organizacijskih tehnika, postali su nužni elementi suvremenih poslovnih ljudi i ogranizacija u  postizanju zacrtanih ciljeva.

Cilj seminara

Cilj ovog seminara je  ponuditi jasne, koncizne i prije svega korisne informacije o  načinu poslovnog ophođenja, pregovaranja, poslovnog protokola i upravljanja krizama u najznačajnijim državama svijeta. Navedena znanja i tehnike   neophodne su  za  uspjeh svakog pojedinca i  svake poslovne organizacije u cjelini  a pogotovo za one koje  se žele probiti na svjetsko tržište i uspješno    poslovati  u svjetskom poslovnom okruženju.

Kome je seminar namijenjen:

  • Državnim službenicima
  • Direktorima, menadžerima, voditeljima u kulturi, turizmu, znanosti i gospodarstvu
  • Akterima poslovnog okruženja
  • Članovima vladinih i nevladinih udruga i organizacija
  • Organizatorima javnih događaja, konferencija i skupova u poslovnoj, gospodarskoj, znanstvenoj i turističkoj sferi

  • Svim zainteresiranima za nadogradnju znanja iz područja komunikacije
  • Svim zainteresiranima za nadogradnju znanja iz područja upravljanja protokolom
  • Svim individualcima željnjih napredovanju u komunikacijskom, protokolarnom, organizacijskom, poslovnom i kulturnom segmentu

Voditelji seminara:

Profesorica dr. sc. Livia Kardum

Profesorica dr. sc. Smiljana Leinert Novosel

Voditelj kriznog menadžmenta, Dino Galinović

Seminar se održava u petak od 17-20 sati i subota 10-13, i 13,30-16,30 sati, ukupno 9 sati nakon čega se dobiva cetifikat.

Zbog velikog interesa  s novim ciklusom seminara započinjemo u studenom 2018. Prijave se primaju do 14. studenog. 

U ponudi su dva termina,a moguć je i poseban dogovor s polaznicima.

I  termin: 16.-17. studeni

II termin: 23.-24. studeni

Kotizacija: 1 700,00 kn