OSNOVNE KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE I KULTURA OPHOĐENJA

Temeljni seminar komunikacijskih vještina i
kulture ophođenja, što su neophodna znanja potrebna za podizanje
kvalitete svakodnevnog života čovjeka. Koncipiran je tako da je
prihvatljiv svakoj dobnoj i obrazovnoj skupini polaznika.

Osnovne komunikacijske vještine i tehnike

 • značaj komuniciranja u svakodnevnom životu
 • uspješni za razliku od neuspješnih komunikatora
 • ključna pravila interpersonalnog komuniciranja
 • komunikacijske dimenzije
 • kreiranje imidža
 • osnovne komunikacijske vještine i tehnike
 • modusi komuniciranja – verbalni i neverbalni
 • uspješno komuniciranje u određenim životnim okolnostima

Osnove kulture ophođenja

 • međugeneracijski odnosi i pravila ponašanja
 • pozdravljanje, predstavljanje i oslovljavanje u svim situacijama
 • ponašanje na ulici, javnim mjestima, kulturnim institucijama i dr.
 • odjeća u svim prilikama
 • posluživanje i konzumacija hrane u raznim prigodama
 • ponašanje u posebnim prilikama (vjenčanja, žalovanja) i sl.
 • darivanja u raznim okolnostima

Hrvatska kultura i tradicija

 • tema prema izboru polaznika

Ovisno o interesu polaznika pojedini sadržaji seminara se mogu pojačati ili smanjiti.