POSLOVANJE U ZEMLJAMA I REGIJAMA SVIJETA RAZLIČITIH KULTURA I TRADICIJE

Ovaj seminar namijenjen je svima koji žele
uspješno poslovati u stranim regijama svijeta, za što je potrebno dobro
upoznati kulturološke i običajne specifičnosti, ali i političko
okruženje i političke perspektive. Neophodno je znanje i o kulturi i
tradiciji regije destinacije.

Interkulturalna poslovna komunikacija

 • o kulturi i komunikaciji
 •  poslovno okruženje, povijesni razvoj, politički sustavi
 •  specifičnosti komuniciranja u pojedinim kulturama
 •  različite poslovne strategije
 •  posebne poslovne taktike
 •  poslovna praksa i preduvjeti za dugoročnu suradnju
 •  korisne informacije

Kultura ophođenja i interkulturalne razlike

 • osnovni podaci
 •  pozdrav , predstavljanje i oslovljavanje
 •  posebnosti  i razlike u ophođenju
 •  posebnosti u pregovaranju i poslovanju
 •  običaji i protokolarne specifičnosti
 •  pokloni
 •  prigodna odjeća
 •  prigodno ponašanje

Europska kultura i tradicija ili pojedine svjetske regije

 • Dioklecijanova palača i njezini interpretatori
 • Dioklecijanova palača nekad i danas
 • Sjeverna Hrvatska i srednjoeuropsko kulturno naslijeđe – umjetnički dodiri
 • Kultura ladanja – barokni i klasicistički dvorci
 • Schiavoni (Klović, F. Laurana, L. Laurana, A. Medulić) i kultura talijanske renesanse
  „Rađanje Europe“ i hrvatska umjetnost predromanike

       (Polaznici biraju jednu od ponuđenih tema)