INDIVIDUALNI PROGRAM PREMA POTREBI POLAZNIKA

  • stvaranje i emitiranje imidža za poslovni ili politički uspjeh
  • odnosi s javnošću i medijima
  • javni nastupi i govorništvo
  • nastupi na TV

  • konferencije za tisak
  • vođenje sastanaka i pridobijanje sugovornika
  • izbor odjeće s obzirom na priliku

 Ovisno o interesu polaznika pojedini sadržaji seminara se mogu pojačati ili smanjiti.