Europska plinska igra i položaj Republike Hrvatske - Pozivamo vas na predavanje Arna Bašića, mg.povijesti i sveučilišnogspecijalista vanjske politike i diplomacije na temu: “Europska plinskaigra i položaj Republike Hrvatske”. Plinofikacija Europe, pogotovo Europske Unije, uvijek je aktualna temakako u euro-atlantskim krugovima, tako i u Moskvi. Naime, plin je moždajedino oko čega su Europa i Ruska Federacija permanentno međuovisne.Iako plin za Zapadnu, Srednju te […]

U ponudi je 6 seminara od čega su 4 seminara u trajanju od po 12 nastavnih sati koji se sadržajno nadovezuju, ali se mogu pohađati i zasebno. Svaki se održava petkom od 17-21 i subotom od 9-13 i od 14-18 sati, ali postoji i mogućnost dogovora.Ostala 2 seminara  nisu vremenski ograničena i ovise o interesu polaznika.