Europski institut za kulturu ophođenja, interkulturalnu komunikaciju i protokolarne aktivnosti osnovan je 9.veljače 2012. rješenjem Gradskog ureda za opću upravu kojim se odobrava upis u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem 21009062, a s ciljem da ponudi posebne obrazovne sadržaje neophodne za uspješno integriranje hrvatskih gospodarskih i ostalih društvenih subjekata koji se u ovom trenutku moraju prilagoditi europskim standardima i zahtjevima u tom području. To je razlog da se danas interes za za tim posebnim dopunskim obrazovanjem sve više širi.

Ovi sadržaji namijenjeni su privatnom i javnom sektoru svih gospodarstvenih i političkih subjekata kao i ostalima koji djeluju u određenom području društvenog interesa. U tu svrhu nude se aktivnosti koje se mogu uvrstiti u sferu cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja. Prvenstveno se to odnosi na upoznavanje i savladavanje, osnovnih i naprednih vještina kulture ophođenja koja uključuju uljudbena pravila ponašanja u svim prilikama i situacijama. Poznavanje nižih i viših protokolarnih pravila, interkulturalnih specifičnosti, povijesnog nasljeđa i kulturne tradicije, neophodno je za uljuđenu komunikaciju i u osnovnim društvenim jedinicama, a pogotovo u gospodarskoj i političkoj komunikaciji. To su znanja i vještine neophodne za uspješan rad i poslovne rezultate u pojedinim običajno i povijesno različitim svjetskim regijama. Savladavanje jezičnih barijera olakšano je uz pomoć izvornih govornika.

U tom cilju organiziraju se seminari prilagođeni posebnim interesima i potrebama polaznika ovisno o njihovoj dobi, obrazovanju, zanimanju, planovima i vremenskim mogućnostima. Postoji i mogućnost pojedinačne edukacije i pomoć u svladavanju interpersonalnih komunikacijskih vještina posebno u javnim nastupima.

Institut također pruža i savjetodavnu pomoć pri organizaciji svih događanja koja zahtijevaju poštovanje određenih protokolarnih pravila.

U djelatnost ovog instituta uključene su osobe sa znanstvenim i stručnim ugledom iz svoje djelatnosti kao i renomirani gosti predavači što je jamstvo visoke kvalitete prenošenja teoretskog i praktičnog znanja.

 • Organiziramo posebno prilagođene seminare u Vašem ili našem prostoru
 • Izaberite između 6 različitih seminara
 • Zato što vas ljudi ocjenjuju na temelju vašeg znanja, ponašanja, držanja i izgleda.
 • Zato što je važan način na koji se odnosite prema drugima kako u svakodnevnom životu, tako i u poslovnom svijetu ukoliko želite biti uspješni.
 • Zato što vam odgovarajuća komunikacija, pravilno ponašanje i poznavanje protokola može otvoriti vrata poslovnom uspjehu, dok ih nedostatak može zauvijek zatvoriti.
 • Zato da izbjegnete sve pogreške kojima možete odbiti važnog klijenta ili budućeg partnera.
 • Zato da svladate sve vještine koje vam mogu pomoći da u određenom trenutku baš vi dobijete posao, da ga zadržite u kriznim trenucima ili da se izborite za unapređenje.
 • Zato da svladate pravila i smjernice koje će vam pomoći da vaši profesionalni odnosi budu skladni, uspješni, sadržajni i prilagodljivi.
 • Zato da usvojite tehnike sigurnog i uvjerljivog nastupnja u svim prilikama.
 • Zato da naučite komunikacijske tehnike i metode kojima se pridobiva poslovnog partnera i stječe njegovo povjerenje, što je put k uspjehu u pregovaranju.
 • Zato da se upoznate specifičnostima poslovanja u drugim državama Europe i svijeta.
 • Zato da izbjegnete sve pogreške koje mogu proizići iz kulturoloških i običajnih razlika zemalja s kojima poslujete.
 • Zato da se upoznate s hrvatskom i europskom kulturom i tradicijom.