Europska plinska igra i položaj Republike Hrvatske

Europska plinska igra i položaj Republike Hrvatske

Pozivamo vas na predavanje Arna Bašića, mg.povijesti i sveučilišnog
specijalista vanjske politike i diplomacije na temu: “Europska plinska
igra i položaj Republike Hrvatske”.

Plinofikacija Europe, pogotovo Europske Unije, uvijek je aktualna tema
kako u euro-atlantskim krugovima, tako i u Moskvi. Naime, plin je možda
jedino oko čega su Europa i Ruska Federacija permanentno međuovisne.
Iako plin za Zapadnu, Srednju te Jugoistočnu Europu ne dolazi samo iz
ruskog pravca, količinski, cjenovno i kvalitativno ruski plin nema
konkurenciju. S druge strane, tradicionalna Europa je i dalje tržište
koje Rusiji priskrbljuje titulu najvećeg izvoznika plina.

Na toj kontinentalnoj ploči i mali akteri imaju svoje želje i potrebe pa
tako i Republika Hrvatska.

Predavanje, a nakon toga i druženje održat će se u petak 6.12.2019. u
19,30 sati.