Atlas

Atlas

Pozivamo vas na predavanje Dubravke Arbanas koja je spec. međunarodnih odnosa i diplomacije o gorju Atlas u Maroku u petak 18.11.2016. u 19.30 sati. ...
Palestina ukratko: svakodnevnica

Palestina ukratko: svakodnevnica

Pozivamo vas na predavanje povjesničara Arna Bašića koji je spec.međunarodnih odnosa i diplomacije pod naslovom “Palestina ukratko: ...
Demokracija ustuknula pred diktaturom

Demokracija ustuknula pred diktaturom

Pozivamo vas predavanje prof.dr. Livije Kardum o tome kako je demokracija ustuknula pred diktaturom na primjeru fašističke Italije u petak u 19.30 ...
Sixstus afera

Sixstus afera

Pozivamo vas na predavanje prof.dr. Livije Kardum o “Sixstus aferi” koje će se održati u okviru teme o raznolikosti svjetskih kultura i ...
Arapski jezik

Arapski jezik

Pridružite se predavanjima u nizu prof. Nasima Salaite o arapskom jeziku u govoru i pismu koje će se održati u okviru teme o multikulturalnosti i ...
Zapadna Sahara u slici

Zapadna Sahara u slici

Pozivamo vas na predavanje Dubravke Arbanas koja je spec.međunarodnih odnosa i diplomacije pod naslovom”Zapadna Sahara u slici”, koje će ...
Afganistan između dvije okupacije1989.-2001.

Afganistan između dvije okupacije1989.-2001.

Pozivamo vas na predavanje povjesničara Arna Bašića koji je spec.međunarodnih odnosa i diplomacije pod naslovom “Afganistan između dvije ...
Arapski jezik

Arapski jezik

Pridružite se predavanjima u niz prof. Nasima Salaite o arapskom jeziku u govoru i pismu koje će se održati u okviru teme o multikulturalnosti i ...