Politički film u povijesnom kontekstu: 100 godina politike u filmu

Politički film u povijesnom kontekstu: 100 godina politike u filmu

Pozivamo vas na predavanje dr. Boška Picule pod nazivom “Politički film u povijesnom kontekstu: 100 godina politike u filmu” koje će se ...

Arapski jezik

Pridružite se predavanjima u niz prof. Nasima Salaite o arapskom jeziku u govoru i pismu koje će se održati u okviru teme o multikulturalnosti i ...

Arapski jezik

Pridružite se predavanjima u niz prof. Nasima Salaite o arapskom jeziku u govoru i pismu koje će se održati u okviru teme o multikulturalnosti i ...

Arapski jezik

Pridružite se predavanjima u niz prof. Nasima Salaite o arapskom jeziku u govoru i pismu koje će se održati u okviru teme o multikulturalnosti i ...
Zapadna Sahara, zadnja afrička kolonija

Zapadna Sahara, zadnja afrička kolonija

Pozivamo vas na predavanje Dubravke Arbanas koja je spec.međunarodnih odnosa i diplomacije pod naslovom “Zapadna Sahara, zadnja afrička ...

Arapski jezik

Pridružite se predavanjima u niz prof. Nasima Salaite o arapskom jeziku u govoru i pismu koje će se održati u okviru teme o multikulturalnosti i ...

Uvod u kavkaz

Pozivamo vas na predavanje povjesničara Arna Bašića koji je spec. međunarodnih odnosa i diplomacije pod naslovom “Uvod u Kavkaz” koje će ...

Arapski jezik

Pridružite se predavanjima u niz prof. Nasima Salaite o arapskom jeziku u govoru i pismu koje će se održati u okviru teme o multikulturalnosti i ...